Norstedts Förlagsgrupp AB
Pressbilder
Bilderna får endast publiceras i samband med redaktionell text om aktuell bok. I övriga fall ska förlaget kontaktas för godkännande av publicering. Fotografens namn måste alltid anges då sådan finns.


För att spara ned en bild:
PC-användare: Högerklicka på länken till önskat bildformat och välj "Spara bild som" från menyn som dyker upp.
Mac-användare: Klicka på önskad länk och välj "Spara länk som" från menyn.

Hjälp

     
  Skriv in sökorden som kan innehålla hela eller delar av ISBN, Titel, Författare.
Sökord: